Sevgi g‘alati bir olov. So‘nmasin desang, bor budingni unga tashlashing kerak: vaqtingni, g‘ururingni, shuuringni...

Yashamoq yaralanmoqdir. Yaralanmoq ham go‘zal.

Majhulga ochilgan eshiklardir, kitoblar: ertaklarga, sirlarga, abadiyatga.

Quyosh dunyoni nurafshon qiladi, so‘zlar esa xalqni.

Buyuk yozuvchi ichidan kelgan ovozni taroshlamay, qanday bo‘lsa shunday hayqirgan insondir. Buyuk yozuvchilar so‘z qo‘llashda avom saviyasi bilan hisoblashmaydilar.

Irfon kamolot sari ochilgan eshik, mehnat bilan erishilgan ilm.

Tuyg‘ularning asorati, ta’sir kuchi va aniqligi bilan belgilanadi.

Mutolaa ikki ruh orasidagi oshiqona muloqotdir.

Tarixni omma bilan shaxs orasidagi muntazam kurash yaratadi.

Daholar – tabiatning eng xavfli armug‘onlari.

Kitob istiqbolga yo‘llangan maktubdir... Bashang kiyingan hayajon, mo‘miyolangan tafakkur...

O‘zni tanimoq, eng buyuk ma’rifatdir.

Tarjimon “mukammal”ni qidirgan telba, “falsafa toshi”ni topishga bel bog‘lagan kimyogardir.

Tushuncha ziddi bilan butundir. Zid fikrlarga quloqni berkitmoq, o‘zni xatolarga mahkum etmoqdir.

Din – tashnalik, abadiyat sog‘inchi... Bilim emas, ishq...

“Mana Buyuklar” kanali